Przyjęcie do Wspólnoty to poważny krok, dlatego przygotowanie doń trwa zwykle kilka lat.

Każdy może poprosić o przyjęcie – nazywa się je ordynacją. Częścią przygotowawczego treningu są odosobnienia odbywające się w różnych krajach min. w Anglii w ośrodku Padmaloka (dla mężczyzn) i Tiratnaloka (dla kobiet) oraz w Niemczech. W tej chwili ponad tysiąc osób na całym świecie poprosiło o przyjęcie do Wspólnoty i przygotowuje się do tego.

Decyzja o ordynacji spoczywa w rękach doświadczonych członków Wspólnoty prowadzących te odosobnienia oraz innych, znających osobę, która poprosiła o ordynację. Nikomu nigdy nie odmawia się ordynacji, co najwyżej wskazuje, że ktoś nie jest jeszcze do niej gotów. Ordynacja to krok wymagający znajomości samego siebie, jak i pewnego doświadczenia buddyzmu, Wspólnoty i przyjaźni z jej członkami. Samą ordynację przeprowadza doświadczony, starszy stażem członek Wspólnoty, w tym przypadku zwany preceptorem. Odbywa się ona na specjalnym odosobnieniu ordynacyjnym.

W 2010 roku  Wspólnoty liczyła ok. 1770 członków w kilkudziesięciu krajach, mężczyzn oraz kobiet.