Buddyzm

Trzy Klejnoty: Budda, Dharma, Sangha

Budda

Kim był Budda?

Buddyzm zaczął się od Buddy. Słowo Budda jest naprawdę tytułem, a nie imieniem własnym. Oznacza ono „ten, który się przebudził” tj. przebudził się, by ujrzeć, czym jest rzeczywistość. Po raz pierwszy nadano ten tytuł człowiekowi urodzonemu 2500 lat temu w Nepalu jako...

czytaj dalej

Czy Budda był człowiekiem czy bogiem?

Buddyści wierzą, że Budda osiągnął byt przewyższający wszystko inne, co jest nam w świecie znane. Podczas gdy to, czego normalnie doświadczamy jest zawsze zależne od warunków takich, jak wychowanie, charakter, opinie czy sposób, w jaki postrzegamy rzeczy, to...

czytaj dalej

Śmierć Buddy

Za datę śmierci Buddy zwykle przyjmuje się pełnię księżyca w lutym. Jest to jedno z największych świąt buddyjskich – Parinirwana (zobacz tutaj, jakie są inne święta buddyjskie). Jeśli kiedyś zobaczysz leżącego Buddę to właśnie jego przedstawienie z czasu na...

czytaj dalej

Trzon buddyzmu stanowią ideały znane pod nazwą Trzech Klejnotów, Trzech Skarbów lub Trzech Schronień. Są to Budda, Dharma oraz Sangha. Buddystą jest ten, kto kieruje się nimi w swoim życiu. W skrócie: Budda – każdy, kto rozwinie w pełni ludzki potencjał, Dharma –...

czytaj dalej

Dharma

Dharma – buddyjska ścieżka transformacji, wszystko to, co pomaga nam rozwinąć pełnię człowieczeństwa.

Czego naucza buddyzm

Wkrótce po osiągnięciu Oświecenia Budda miał wizję, w której ludzkość objawiła mu się jako ogromne pole usiane kwiatami lotosu. Niektóre z tych kwiatów były w całości zanurzone w mule, inne dopiero się powoli przezeń przebijały, a jeszcze inne zaczynały kwitnąć....

czytaj dalej

Rytuał i mantra

Buddyzm jest ścieżką transformacji. Nie wystarczy więc zrozumieć go jedynie za pomocą intelektu. Podążanie tą ścieżką rozbudza w nas także uczucia szacunku, wdzięczności, oddania i wiary oraz rozbudza wyobraźnię – na przykład poprzez rytuał. Warto nadmienić, że wiara...

czytaj dalej

Potrójna ścieżka

Ścieżka buddyjska sformułowana została również jako Potrójna Droga, w której skład wchodzą etyka, medytacja i mądrość. Są one kolejnymi stopniami na ścieżce, gdyż tylko na etyce i czystym sumieniu można budować medytację, a na bazie medytacji...

czytaj dalej

Studiowanie buddyzmu

„O, Kalamowie, nie zawierzajcie przekazom, tradycji lub plotkom. Nie zdawajcie się bezkrytycznie na autorytet, jaki przypisuje się tekstom religijnym, nie kierujcie się wyłącznie logiką, nie wyciągajcie pochopnie wniosków, nie zapuszczajcie się w gąszcz...

czytaj dalej

Cztery Szlachetne Prawdy

Cztery Szlachetne Prawdy ujmują nauki Buddy w bardzo prosty sposób. A oto w jaki: 1. Cała egzystencja jest dukkha. To słowo bywa tłumaczone jako „cierpienie”, „udręka”, „ból” lub „niezaspokojenie”. Wgląd Buddy pokazał mu, iż żyjąc zawsze będziemy się borykali z...

czytaj dalej

Koło Życia i Spiralna Ścieżka

Koło życia i spiralna ścieżka Gdy Budda osiągnął Oświecenie pod drzewem Bodhi, ujrzał wizję ludzkiej egzystencji, wizję, której nigdy nie miał utracić i która w pewnym sensie była identyczna z samym doświadczeniem Oświecenia. Swoją wizję przekazał na cztery sposoby:...

czytaj dalej

Etyka buddyjska

Na życie składa się wiele różnych działań oraz zachowań, z których każde może się okazać korzystne albo szkodliwie dla nas i dla innych. Polem działania etyki buddyjskiej są więc zasady i praktyki pomagające nam zachowywać się tak, aby wynikło z tego jak najwięcej...

czytaj dalej

Kshanti – praktyka cierpliwości

Kshanti (cierpliwość, niewzruszoność, odporność na koleje losu) Mnisi, nawet jeśli bandyci mieliby okrutnie pociąć was na kawałki, część po części tnąc piłą dwuręczną, to ten spośród was który pozwoli swemu sercu na gniew, będzie postępował wbrew moim wskazaniom....

czytaj dalej

Pójście po Schronienie

„Idę po schronienie do znakomitego Gautamy (Buddy), do Dharmy i do Sanghi. Proszę, niech czcigodny Gautama przyjmie mnie jako świeckiego ucznia, który przyjął dziś schronienie na całe życie!” (Sutta Lohiććy, wers 78, Digha Nikaja). Jeśli osiągnięcie Oświecenia dla...

czytaj dalej

Etyka – metta (1. wskazówka)

W oryginale, czyli w języku palijskim, którym posługiwał się Budda, ta praktyka nazywa się metta bhawana. Metta znaczy tyle, co „miłość” ale nie ta romantyczna, zarezerwowana dla jednej osoby, lecz miłość nie kierująca się osobistymi preferencjami, uniwersalna. Innymi...

czytaj dalej

Etyka – szczodrość (2 wskazówka)

Branie tego, co nie zostało nam dane Druga wskazówka etyczna z naszej listy pięciu (panca sila) brzmi w palijskiej wersji: Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami Podobnie jak w przypadku innych wskazówek mamy tu: postanawiam (samadiyami) — podjąć kroki w treningu...

czytaj dalej

Etyka – seks (trzecia buddyjska wskazówka etyczna)

"Gdyby seks rósł na drzewach, a nie był związany z innym człowiekiem, to nie byłoby problemu.”  - notatki z kolejnego wieczoru rozmów o etyce "w buddyzmie ("Buddyzm a seks") w Sanghaloce. Buddyzm a seks Trzecia wskazówka etyczna brzmi w palijskim: Kamesu micchacara...

czytaj dalej

Etyka – prawda (4. wskazówka)

Czwarta wskazówka etyczna jest poświęcona mowie. W palijskiej wersji brzmi: Musavada veramani sikkhapadam samadiyami czyli: trenuję się w zaprzestaniu mówienia nieprawdy lub pozytywnie: Mówiąc słowa prawdziwe, oczyszczam swoją mowę. Mowa Najpierw...

czytaj dalej

Etyka – uważność (5. wskazówka)

Czyli o piciu, braniu, graniu oraz praktyce uważności (Notatki z 9. wieczoru dyskusji o etyce buddyjskiej w Sanghaloce. Więcej o podstawach etyki buddyjskiej tutaj.) Piąta wskazówka etyczna dotyczy umysłu i brzmi w języku palijskim: Surameraya majja pamadatthana...

czytaj dalej

Buddyzm a sztuka

Znaczenie sztuki dla „Przyjaciół” „Przyjaciele” zawsze uważali, że poświęcanie się różnym formom sztuki lub też tworzenie samemu może znacząco pomóc nam zaangażować naszą sferę emocjonalną w życiu duchowym i stworzyć pomost...

czytaj dalej

Buddyzm na Zachodzie

„Buddyzm nie stanie się częścią kultury Zachodu, dopóki nie nauczy się mówić jej językiem” (Sangharakszita) Sangharakszita podjął próbę rozróżnienia w Buddyzmie azjatyckim między takimi jego elementami, które są niezbywalne i uniwersalne, a tymi, które znajdują...

czytaj dalej

Sangha

Sangha – wspólnota duchowa. W praktyce oznacza szczególnie tych praktykujących, z którymi utrzymujemy bliski kontakt.

Czym jest Sangha

Ostatnim z Trzech Klejnotów jest Sangha czyli wspólnota duchowa. Buddyzm nie jest abstrakcyjną filozofią czy wiarą, dlatego ma sens tylko wtedy, jeśli konkretni ludzie uosabiają go w swoim życiu. Buddyści przywiązują ogromną wagę do braterstwa między praktykującymi,...

czytaj dalej

Przyjaźń w buddyzmie

Przyjaciel i wieloletni osobisty asystent Buddy o imieniu Ananda zwrócił się doń pewnego razu mówiąc, że połowa życia duchowego to kalyana mitrata (przyjaźń duchowa czy też piękna przyjaźń). Budda odparł: „Co ty mówisz Anando, co ty mówisz? To całe życie duchowe, a...

czytaj dalej

Seks, związki i celibat

Buddyzm uważa seks za naturalną część ludzkiego życia, wskazuje jednak również, że jego korzenie tkwią w pożądaniu. Buddyzm jest ścieżką transformacji pożądania, od praktykujących oczekuje się więc z czasem mniejszego zaabsorbowania seksem. W tradycyjnym kulturach...

czytaj dalej

Buddysta rodzic

Buddyści żyjący w rodzinach potrzebują otoczenia wspierającego ich w praktykowaniu szczodrości, prostego życia oraz bezinteresowności. W wielu ośrodkach „Przyjaciół” powstały grupy praktykujących z rodzinami oraz dziećmi. Odbywają się także odosobnienia dla całych...

czytaj dalej

Jak mieszkają buddyści

W ciągu ponad trzydziestu lat istnienia Przyjaciół Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej dzięki eksperymentom wielu ludzi wokół ośrodków wykształcił się cały wachlarz form koegzystencji. Wielu ludzi praktykujących z „Przyjaciółmi” mieszka razem w rozlicznych wspólnotach...

czytaj dalej

Jak pracują buddyści

„Właściwe Zarabianie” to tradycyjne buddyjskie określenie na etyczną i sprzyjającą rozwojowi duchowemu pracę. Większość z nas spędza sporą część życia pracując, a praca, którą wykonujemy, ma duży wpływ na nasz umysł. No i wszyscy musimy z czegoś żyć. W latach 70-tych...

czytaj dalej

Nowe społeczeństwo

To, gdzie i jak mieszkamy i pracujemy ma duży wpływ na nasze codzienne życie. „Przyjaciele” starają się stworzyć warunki wspierające praktykę buddyjską w dzisiejszym świecie. Zamiast jednak przejmować tradycyjne wzorce zaczerpnięte ze Wschodu, usiłują rozwinąć nowe,...

czytaj dalej

Święta buddyjskie

Budda doradził swym uczniom, „częste spotykanie się w dużych gromadach”, aby zagwarantować dalszy rozwój duchowy. Stąd święta buddyjskie tradycyjnie przyciągają wiele osób i są duszą wspólnoty buddyjskiej. Stwarzają one okazję dla wyrażenia swego oddania oraz...

czytaj dalej

Działalność społeczna

Oprócz rozwijania własnych struktur i instytucji „Przyjaciele” starają się działać szerzej na rzecz społeczeństwa. Oczywiście kursy medytacji są takim działaniem, a zakładając firmy właściwego zarobkowania stwarza się przykład godny naśladowania, lecz niektórzy...

czytaj dalej

Buddyzm a miejscowa kultura

Jedność buddyzmu, Pójście po Schronienie jako najważniejszy akt w życiu buddysty oraz potrzeba zjednoczenia Sanghi – wszystkie te idee stoją w centrum jednego z projektów Sangharakszity, mianowicie przełożenia buddyzmu na język naszej kultury i warunków panujących w...

czytaj dalej