Metta jako praktyka prowadząca do Wglądu

blazing like the sunTherawadyjska degradacja medytacji metta bhawana i przeniesienie jej do kategorii samatha wydaje się być przykładem ogólnego metodologicznego zaniżenia wartości pozytywnych emocji, związanego z preferowaniem wyrażania poglądów na kwestie duchowe w kategoriach negatywnych. W kanonie palijskim i w opartej na nim tradycji therawadyjskej Oświecenie określa się ogólnie jako stan, w którym ja zostało wyeliminowane albo – by przetłumaczyć określenie Nibbana dosłownie – zgaszone. Ale w Karanija Metta Sutcie ten sam cel rozpatrywany jest w kategoriach pozytywnych: nie jako eliminacja ego ale jako głęboko uświadomiona postawa bezstronności wobec wszystkich.

Istnieją inne fragmenty kanonu palijskiego, które zupełnie jasno dają do zrozumienia, że tak jak istnieją emocje negatywne, które więżą istoty w kole ponownych narodzin, istnieją też emocje pozytywne, które nie są po prostu sprzyjające, lecz absolutnie niezbędne do osiągnięcia Wglądu. Wgląd polega, mimo wszystko, na uświadomieniu sobie – między innymi – stanu braku ego, a to jest przecież celem metta bhawany. Wasza praktyka metta bhawany będzie owocna, kiedy w piątym etapie będziecie autentycznie odczuwać jednakową miłość do wszystkich. Jeżeli wasza troska o innych jest rzeczywiście równa trosce o siebie, cała wasze postawa pozbawiona jest ego. [...]

Powszechnym błędem jest pojmowanie Wglądu i braku ego w kategoriach abstrakcyjnych czy nawet metafizycznych, zamiast myśleć o nich jako o składających się z konkretnie przeżywanych postaw i zachowań. Ale uświadomienie sobie prawdy o braku ego oznacza po prostu bycie autentycznie i głęboko bezinteresownym. Kontemplowanie zasady braku ego jako jakiejś szczególnej teorii, która jest w jakiś sposób oddzielna od naszego rzeczywistego zachowania, tylko nas od niej oddali. Jeśli trudno nam sobie uświadomić ostateczną pustkę ja, rozwiązaniem będzie starać się być trochę mniej samolubnym. Zrozumienie przychodzi po doświadczeniu, nie przed. [...]

Buddyzm jest ścieżką regularnych kroków. Podstawy naszej praktyki muszą zostać pewnie ugruntowane przez uważność i mettę, zanim przejdziemy do czegokolwiek innego. Od większości ludzi, jak mam nadzieję wykazałem, metta bhawana wymaga aż nadto duchowego zaangażowania i właściwie nie trzeba jej dopełniać niczym poza praktyką uważności. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z metta bhawany, daremne będzie próbowanie wyższych i bardziej zaawansowanych praktyk. Naturalnie chcielibyśmy czegoś innego dla samego smaku nowości, i możemy nawet przekonać samych siebie, że jesteśmy gotowi na bardziej zaawansowany trening. Oczywiście spieszno nam przejść do następnego etapu. Ale cała ta zachłanność na kolejne osiągnięcie, na kolejnego duchowego cukierka, jest niczym więcej niż zachcianką i fanaberią. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z metta bhawany lub jeśli praktyka nie idzie nam najlepiej, to nie dlatego, że wyrośliśmy ponad nią, lecz raczej wręcz przeciwnie. Prawdopodobnie oznacza to, że nie przygotowaliśmy się odpowiednio do praktyki, albo że powinniśmy podejść do niej bardziej twórczo, być może korzystać z intuicji lub działać z większym oddaniem. Może to po prostu oznaczać, że musimy praktykować dłużej lub częściej. Metta bhawana nie jest praktyką przedszkolną.

(Żyć życzliwie, Sangharakszita – wkrótce w wersji elektronicznej)

Hinajana a mahajana

Water_Drop_White_Three_Jewels

Poniżej fragment książki Sangharakszity pt ,,Rytuał i emocje w buddyzmie” (która wkrótce zostanie udostępniona w internecie). Fragment dotyczy często rozstrząsanej kwestii różnicy między hinajaną a mahajaną w buddyzmie (lub ścieżką Arahata a ścieżką Bodhisattwy). Tutaj zupełnie nieoczekiwane i genialne w swej prostocie rozstrzygnięcie tego problemu:

Jest duże zamieszanie w związku z ideą, że istnieją dwie ścieżki, jedna dla bodhisatwów, druga dla arahantów. W czasach średniowiecznych nawet wśród samych buddystów były różne opinie na ten temat. Niektórzy twierdzili, że kiedy ludzie już raz wstąpili na ścieżkę hinajany, nie mogą na niej zawrócić – idą tą ścieżką niejako aż do gorzkiego końca. Kiedy wstąpią do Strumienia, jedyną drogą naprzód jest zostanie Raz-powracającym, potem Niepowracającym i w końcu Arahantem. Inne autorytety twierdziły, że zmiana ścieżki jest możliwa. Jeśli ktoś szedł drogą hinajany i natknął się na Ścieżkę Transcendentalną dopiero jako Ten, który wkroczył do Strumienia, to uświadomiwszy sobie większy ideał mahajany, mógł zdecydować, że przejdzie na ścieżkę bodhisatwy. Wydaje mi się, że źródłem tego zamieszania jest fakt, że ścieżka arahanta, a być może również i ścieżka bodhisatwy, zostały zdefiniowane zbyt wąsko i sztywno, co uniemożliwiło ich połączenie. Błąd – jeśli można użyć tego terminu – leży przede wszystkim w ich rozdzieleniu we wzajemnie wykluczający się sposób oraz w braku rozpoznania, że tak zwane ‘ścieżka arahanta’ i ‘ścieżka bodhisatwy’ reprezentują różne wymiary tego, co jest zasadniczo jedną i tą samą ścieżką.

Historycznie rzecz ujmując, pogląd, że Budda uczył ‘ścieżki hinajany’ jest całkiem niewłaściwy. Budda po prostu uczył ścieżki lub drogi, która została przez niektórych jego wyznawców zawężona do tego, co stało się ścieżką hinajany lub arahanta. Potem mahajaniści musieli ją poszerzyć, ale niestety wersja poszerzona nadal była uznawana za stojącą w sprzeczności z wcześniejszą, węższą wersją, dlatego do pewnego stopnia też była ograniczona. Bardzo nie lubię mówić o tych dwóch ścieżkach – arahanta i bodhisatwy – że są odrębne, chociaż tak właśnie robi mnóstwo kanonicznej literatury buddyjskiej, która przetrwała do naszych czasów. Nie wydaje się, aby to rozdzielenie zrodziło się na bazie jakichś duchowych faktów związanych z tą sytuacją. Prawdopodobnie jest tak, że na pewnych etapach waszej duchowej kariery bardziej jesteście świadomi indywidualnego aspektu duchowego życia, a na innych etapach bardziej uświadamiacie sobie jego aspekt altruistyczny – i zachowujecie się stosownie do sytuacji. Ale w końcu musicie osiągnąć taki stan, w którym wasze mentalne, wzajemnie się wykluczające konstrukcje na temat podmiotu i przedmiotu, na temat „ja” kontra „inni”, tracą swoje znaczenie. I znalazłszy się w tym punkcie, z pewnością już dłużej nie będziecie odróżniać ideału arahanta od ideału bodhisatwy. Przyjmując taki punkt widzenia, możemy zgodzić się z tym, co głosi Saddharma-pundarika Sutra, i powiedzieć, że wszystkie trzy jany lub ‘drogi’, łączą się w jedną janę. Sutra uczy, że Śrawakajana (droga ucznia), Pratjekabuddhajana (droga prywatnego lub czysto osobistego Oświecenia) i Bodhisattwajana (droga bodhisatwy) – wszystkie łączą się w Buddhajanę (drogę Buddy). Możemy nawet pójść dalej i wyobrazić sobie, że hinajana, mahajana i wadżrajana zbiegają się w jedną janę, jedną ścieżkę, jedną Dharmę.

A więc pytania w rodzaju – czy arahant może przebudzić się do ideału bodhisatwy? – są całkowicie sztuczne z duchowego punktu widzenia. Jest to po prostu kwestia pogodzenia różnych scholastycznych sformułowań. Bywa to trudne, ponieważ same formułki są jednostronne, a nawet wzajemnie się wykluczają, ale powinniśmy próbować ujrzeć siebie po prostu jako osobę na ścieżce, na której jest się buddystą, na ścieżce do Oświecenia. Nauki oznaczone etykietką ‘hinajany’ z pewnością bardzo nam pomagają, tak samo jak te z etykietką ‘mahajany’. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby jedne lub drugie zaniedbać – nie są to wzajemnie wykluczające się ścieżki, między którymi musimy wybierać – one reprezentują i kładą nacisk na różne aspekty życia duchowego. Konkretny nacisk może bardziej odpowiadać naszym potrzebom na jednym etapie naszego duchowego rozwoju niż na innym.

Dlatego, kiedy idziemy po Schronienie do Dharmy i Sanghi, powinniśmy uznać, że przejawiają się one na wszystkich trzech tradycyjnych janach buddyzmu, i nie przyjmować wąskiego, ograniczonego poglądu jednej odmiany buddyzmu. Podobnie, kiedy idziemy po Schronienie do Klejnotu Buddy, powinniśmy uważać, że przejawił się on w historycznej postaci Buddy, w swych formach archetypowych, i ostatecznie w swej naturze absolutnej, której żadne słowa nie są w stanie opisać.

90-te urodziny Sangharakszity

Adhisthana

26 sierpnia Sangharakshita (nasz nauczyciel, założyciel Triratny) obchodzi 90-te urodziny. z tej okazji w miejscu zwanym Adhisthana zebrało się sporo ordynowanych osób (ok. 400), jest impreza, a na stronie thebuddhistcentre.com sporo fajnych rzeczy transmitują z tej okazji na żywo i nie tylko, można posłuchać, obejrzeć, poczytać, powąchać…

https://thebuddhistcentre.com/features/conscious-surrender-beautiful-live-coverage-all-weekend

10 VIII poniedziałek – Slajdowisko i opowieść o pielgrzymce do Japonii

Zapraszamy w PONIEDZIAŁEK 10.8 wieczorem na wieczór ze specjalnym gościem. Będzie nim Rijumati (Ridżumati). Jest z Anglii, ale mieszka w Barcelonie, pracuje tam na rzecz ośrodka buddyzmu Triratna.

10 VIII po medytacji (o 19, otwarcie o 18.30), opowie o pielgrzymce buddyjskiej, którą podjął kilka lat temu do Japonii odwiedzając wiele świątyń buddyjskich. W Triratnie istnieje tzw Drzewo Schronienia, na którym znajdują się podobizny wielu nauczycieli buddyjskich z różnych tradycji (indyjskiej, tybetańskiej chińskiej i japońskiej), z których czerpiemy. Rijumati pokaże slajdy z tej podróży i przybliży nam postaci japońskich nauczycieli tzn Shinrana, Kukaia, Dogena i Hakuina. Rijumati napisał książkę pt Pilgrimage to Anywhere o pielgrzymce jako praktyce, która zaczyna się na zewnątrz, ale prowadzi do wewnątrz.

Rijumati

Rijumati (na zdjęciu powyżej, sprzed paru lat) mimo iż ma polskie korzenie po ojcu, umie po polsku powiedzieć ,,dobry wieczór” i ,,pocałuj mnie kochanie”, więc wykład będzie tłumaczony.

Zapraszamy do Sanghaloki!

Program zajęć 29 lipca – 10 sierpnia 2015

Budda11

Wszystkie zajęcia będą się odbywały normalnie.

ŚRODA 29.7 – wprowadzenie do medytacji metta bhawana (prowadzi Patryk) – otwarcie 18.30, rozpoczęcie 19.00

CZWARTEK 30.7 – wieczór dla mitrów

PONIEDZIAŁEK 3.8 – medytacja i rozmowa/warsztaty medytacyjne (prowadzi Jinaraja) – otwarcie 18.30, rozpoczęcie 19.00

WTOREK 4.8 – medytacja i część wykładowa/dyskusyjna (prowadzi Jinaraja)

ŚRODA 5.8 – wprowadzenie do medytacji uważność oddechu (prowadzi Patryk)

CZWARTEK 6.8 – wieczór dla mitrów

PONIEDZIAŁEK 10.8 – specjalny wieczór z gościem – Rijumati (Ridżumati) jest z Anglii, ale mieszka w Barcelonie. po medytacji o 19, opowie o pielgrzymce buddyjskiej, którą podjął kilka lat temu do Japonii odwiedzając wiele świątyń buddyjskich. W Triratnie istnieje tzw Drzewo Schronienia, na którym znajdują się podobizny wielu nauczycieli buddyjskich z różnych tradycji (indyjskiej, tybetańskiej chińskiej i japońskiej), z których czerpiemy. Rijumati pokaże slajdy z tej podróży i przybliży nam postaci japońskich nauczycieli tzn Shinrana, Kukaia, Dogena i Hakuina. Rijumati napisał książkę o pielgrzymce jako praktyce, która zaczyna się na zewnątrz, ale prowadzi do wewnątrz. Zapraszamy!

Triratna – zajęcia we Wrocławiu z medytacji i buddyzmu

 

 

piórka

Zapraszamy ponownie w na wprowadzenie do medytacji buddyjskiej (medytacja oddechu) + oraz zajęcia z buddyzmu.

Można też przyjść tylko na medytację lub tylko na buddyzm (albo tylko w sobotę lub tylko w niedzielę).

KIEDY: 16 SIERPNIA, niedziela, godz. 13-18

CO: wprowadzenie do medytacji oraz zajęcia z buddyzmu

PROGRAM:

13-15 wprowadzenie do medytacji uwazności oddychania + oczywiście medytacja

15.30-16.15 wspólna medytacja, ci co już byli na wprowadzeniu mogą zostac jesli chcą, ci co już znają tą medytację mogą dołączyc

16.30-18.00 mały wykład i wspólna dyskusja, pytania, uwagi, wątpliwości i byc może jakieś odpowiedzi.

Podstawą naszych spotkań będzie książka autorstwa Sangarakszity “Wizja i Transformacja” (do pobrania tutaj http://www.buddyzm.info.pl/wp-content/uploads/Wizja-i-transformacja.pdf) Książka jest komentarzem do jednej z głównych nauk Buddy o Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżce.

Na najbliższym spotkaniu zajmiemy się Wizją (rozdział 1) – warto przeczytać przed, choć na miejscu będzie też wprowadzający wykład na ten temat.

GDZIE: Wrocław, Brzuch – Centrum Trawienia Wizji, Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

KTO: prowadzi Santaka – Polak praktykujący od wielu lat we Wspólnoty Buddyjskiej Triratna (mieszka w Krakowie – więcej info o nas, medytacji, buddyzmie, Triratnie na: buddyzm.info.pl )

ILE: dobrowolny datek na pokrycie części naszych kosztów (10zł)

JAK: przyjść może każdy zaciekawiony, nie trzeba być buddystą etc ale dobrze jest mieć w miarę luźne spodnie do medytacji.

KONTAKT: kontakt@buddyzm.info.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Zajęcia w tygodniu 20-24 lipca 2015 (Kraków, SGL)

wesak

W tym tygodniu:

w poniedziałek 20 VII – spotkanie na medytację bez części kursowej (drzwi otworzy i poprowadzi Nityabandhu);

we wtorek 21 VII – spotkanie na medytację bez części kursowej (prowadzi Nityabandhu);

w środę 22 VII – wprowadzenie do medytacji uważność oddechu – normalnie (prowadzi Nityabandhu);

w czwartek 23 VII – spotkanie Mitrów (normalnie).

Zajęcia w tygodniu 13-16 lipca 2015 (Kraków, SGL)

wesak

W tym tygodniu:

w poniedziałek 13 VII – spotkanie na medytację bez części kursowej (drzwi otworzy i poprowadzi Bożena);

we wtorek 14 VII – spotkanie na medytację bez części kursowej (prowadzi Dawid);

w środę 15 VII – wprowadzenie do medytacji metta bhawana – normalnie (prowadzi Dawid);

w czwartek 16 VII – spotkanie Mitrów (normalnie).

Dzień Dharmy i ceremonia Mitry Kasi M.

Wszystkich, którzy nie wyjadą jeszcze na wakacje, zapraszamy w NIEDZIELĘ 5 LIPCA do Sanghaloki na Dzień Dharmy oraz ceremonię, podczas której Kasia M. zostanie Mitrą we Wspólnocie Buddyjskiej Triratna.

W programie:

8.10 – 8.45 – medytacja dla rannych ptaszków I

8.45 – 9.00 – przerwa

9.00 – 9.45 – medytacja dla rannych ptaszków II

9.45 – 10.30 – zapraszamy na poranną kawę/herbatę i poczęstunek (który przyniesiecie) ;)

Dima

10.30 – 11.30 nasz gość Dima z Odessy (Ukraina) opowie z okazji Dnia Dharmy o tym, jak Dharma w wydaniu Triratny trafiła na Ukrainę (włącznie z historią o liście do Sangharakszity, który długo krążył, zanim dotarł do adresata…), o grupie praktykujących od lat sztuki walki Shorinji Kempo, którzy zaczęli praktykować Dharmę… (Dima jest mistrzem tej wywodzącej się z buddyzmu japońskiej sztuki walki). Opowieść po rosyjsku z tłumaczeniem na polski.

11.30 – 11.45 – przerwa

11.45- do. ok. 13.00 - ceremonia Mitry

,,pochwała zalet i zasług” Kasi (to tzw. punya-anumodana czyli praktyka, w której publicznie wyrażamy, co widzimy pozytywnego w danej osobie – w tym przypadku Kasi, która zostaje Mitrą – wszelkie cechy charakteru, dokonania, duchowy potencjał…)

—  Trzyczęściowa Pudża z ceremonią Mitry.

 

4 refleksje zwracające umysł ku Dharmie

Budda11

W czerwcu i lipcu (od 15/16.VI) w poniedziałki i wtorki zajmiemy się tymi refleksjami. Po kolei są to: refleksja nad cennym ludzkim życiem i niepowtarzalną szansą, jaką ono daje; nad śmiercią; nad karmą oraz nad niedoskonałością samsary.

Wkrótce więcej informacji, a na razie dla zainteresowanych sam tekst refleksji.

To jest ta chwila!

Wieczór kabaretowy (piątek 12 VI od 19.00)

Kinga organizuje w piątek wieczór w Sanghaloce, oto co pisze:

,,cześć!
W piątek (12.06) o godzinie 19 jest zaplanowany wieczór kabaretowy w Sanghaloce. Nie jestem wielkim znawcą kabaretów, ale wymyśliłam by zebrać trochę skeczy dawnych i współczesnych – kabarety dawne różnią się przede wszystkim tematyką, jest to interpretacja innej rzeczywistości, ale zawsze na wesoło.

Ja mam kilka pomysłów, ale liczę też na Waszą kreatywność! Jeśli ktoś zna / lubi bardzo jakiś kabaret,itp. to proszę o sygnał, postaram się wtedy to wszystko zgrać i skomponować w jedną całość. Do czwartku (11.06) włącznie można podsyłać pomysły.

Zapraszam wszystkich serdecznie!

Kinga

(pomysły można podsyłać na facebooku albo na kontakt@buddyzm.info.pl i zostaną Kindze przesłane)

Jeziora lotosów 2015

1011235_10203014687551132_1630394226_n

,,Ofiarowuję [im]
Ukwiecone lotosami jeziora i stawy
I cudowną pieśń dzikich gęsi”

Szantidewa, Przewodnik na ścieżce Bodhisatwy
Pewnego ranka spacerowaliśmy wzdłuż Wisły i rozmawialiśmy… rozmawialiśmy o tym, jak dobrze byłoby podzielić się tym, co mamy do zaoferowania z jak największą ilością ludzi, nie tylko w Krakowie, ale i w innych miastach w Polsce. Dla wielu osób Sanghaloka stała się już oazą Dharmy i Sanghi – czy nie byłoby cudownie, gdyby ,,ukwiecone lotosami jeziora” (Sangha) nad którą rozlega się ,,cudowna pieśń dzikich gęsi” (Dharma) można było znaleźć także w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Pacanowie i… Oczywiście to daleka droga, ale od takich rozmów, wizji i inspiracji zwykle się zaczyna!

Życie jest krótkie i nie chcemy czekać, chcemy zacząć realizować tę wizję. Pomóż nam, jeśli możesz.

JAKIE KROKI PODEJMUJEMY?
1) Jinaraja przeniesie się do Warszawy w 2016 roku. (Ale będziemy się jednak wymieniać – np. na tydzień co 2 miesiące w Krakowie, a np. Nityabandhu w Warszawie).
2) W 2015/2016 zaczniemy zbiórkę większych funduszy w Triratnie w Anglii na ośrodek w Warszawie.
Sanghaloka i wiele naszych inicjatyw zaistniało dzięki szczodrości osób i instytucji w Triratnie, więc wierzymy, że uda się i tym razem. Znając polskie realia, wiemy, że trudno byłoby zebrać takie pieniądze u nas, dlatego zbieramy w Anglii.
3) W tym roku odwiedziliśmy po raz pierwszy Wrocław, gdzie zamierzamy zacząć regularne zajęcia, następnie Gdańsk, a potem inne miasta w Polsce – tak by w perspektywie stworzyć tam sanghi, regularnie je odwiedzać, a następnie organizować wspólne retrity.
JAK MOŻESZ POMÓC?
Zorganizujemy też zbiórkę funduszy wśród naszej polskiej Sanghi, byśmy mogli oddać się całkowicie nauczaniu Dharmu i tworzeniu Sanghi w Polsce. (W tej chwili Nityabandhu, Jinaraja i Santaka poświęcają wiele czasu na inne zajęcia – w Sanghaloce i poza nią. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Chcielibyśmy zebrać na tyle, byśmy mogli oddać się całkowicie nauczaniu Dharmu i wspieraniu Sanghi w Polsce.)

Pewien przyjaciel, mitra z Wielkiej Brytanii złożył nam niedawno następującą ofertę: cokolwiek uda nam się zebrać w Polsce, on doda od siebie drugie tyle (maksymalnie 250 funtów, czyli 1375zł miesięcznie). Więc każdy datek (stałe zlecenie) przekazany przez Ciebie magicznie się podwoi!

Kilka osób z naszej sanghi pytało nas już o możliwość dodatkowego finansowego wsparcia Sanghaloki i Triratny w Polsce. Być może inni, doświadczywszy dobrodziejstw Dharmy ,,na własnej skórze”, też zechcą się dołączyć.

Cała idea polega oczywiście na dawaniu od serca i dobrowolnym wspieraniu nas, przez tych, którzy mogą.
Jeśli nie chcesz albo nie możesz, to nie ma sprawy, po prostu dalej wrzucaj drobne do miski w Sanghaloce, pomagaj sprzątając etc, po prostu bądź.

Natomiast jeśli możesz, ustaw miesięczne stałe zlecenie na konto Triratny (Fundacji Przyjaciele Buddyzmu). Nie ma najmniejszej czy największej sumy, sam(a) zdecyduj, ile chcesz przelać miesięcznie.
Numer konta: 94 1240 4533 1111 0000 5431 4669
Fundacja Przyjaciele Buddyzmu – (Pekao SA) – z dopiskiem: DAROWIZNA – JEZIORA LOTOSÓW

Zależy nam, by były to stałe zlecenia, niezależnie od sumy – w ten sposób łatwiej się zorientujemy, jak zbiórka pieniędzy się posuwa i będziemy mogli planować dalej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skomentować to, co przeczytałeś/aś, porozmawiaj o tym z Nityabandhu, Jinarają lub Santaką (na żywo lub mejlem: nityabandhu@gmail.com / dhjinaraja@hotmail.co.uk ) Oddzielnie znajdziesz więcej informacji o projekcie, a także z czego utrzymuje się zarówno Sanghaloka, jak i my.

Jinaraja, Santaka i Nityabandhu

Przegląd zajęć – 1-4 czerwca 2015 (Sanghaloka, Kraków)

3Amitabha expanded small

…………

Poniedziałek 1 czerwca – kurs buddyzmu i medytacji poziom 1

- (otwarte od 18.30, rozpoczęcie chwilę po 19) – Na zajęciach w czerwcu omawiamy buddyjskie (tybetańskie) Koło Życia na podstawie tekstu z Przewodnika po ścieżce buddyjskiej. ( link do książki w pdf tutaj:  Przewodnik po buddyjskiej ścieżce ) W ten poniedziałek rozdział pt Spiralna ścieżka od strony 113). Prowadzi Nityabandhu. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy. Prosimy o datek 10zł do miski.

…………

Wtorek 2 czerwca – kurs buddyzmu i medytacji poziom 2

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

Prowadzą Dżinaradża i Nityabandhu. W ten wtorek ostatnie spotkanie z Dhammapadą (wybrane wersy) – tym razem wersy 277-279. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy. Po medytacji i niedługim wykładzie, tematyczne grupy dyskusyjne, jedna po polsku, jedna po angielsku. Prosimy o datek 10zł do miski.

Wszystkie uwarunkowane rzeczy są nietrwałe”. Kto zrozumie to dzięki wglądowi, odwraca się od cierpienia. Oto jest Ścieżka Oczyszczenia.

Wszystkie uwarunkowane rzeczy są bolesne”. Kto zrozumie to dzięki wglądowi, odwraca się od cierpienia. Oto jest Ścieżka Oczyszczenia.

(Absolutnie) wszystkie rzeczy są pozbawione niezmiennego ‘ja’ ”. Kto zrozumie to dzięki wglądowi, odwraca się od cierpienia. Oto jest Ścieżka Oczyszczenia.

Dhammapada 277-9

…………

Środa  3 czerwca – wprowadzenie do medytacji ,,od zera”

otwarte od 18.30, zapraszamy – rozpoczęcie o 19.00

W tym tygodniu Nityabandhu poprowadzi wprowadzenie do medytacji  metta czyli życzliwości (wprowadzenie zawiera naukę siedzenia w medytacji, medytację ciała oraz medytację oddechu). Zapraszamy :) Prosimy o datek 10zł do miski.

…………

Czwartek 4 czerwca – wieczór (tylko dla) Mitrów

Otwarte: 18.00. Medytacja: 18.30-19.00. Druga część wieczoru: 19.10 – ok. 21.

…………

Zajęcia z medytacji i buddyzmu we Wrocławiu – 30/31 maja

piórka

Zapraszamy w na wprowadzenie do medytacji buddyjskiej (medytacja oddechu oraz medytacja życzliwości/metta) + podstawy buddyzmu (,,Ścieżka buddyjska: Etyka-Medytacja-Mądrość” – wykład, dyskusja, warsztaty, pytania i odpowiedzi). Można też przyjść tylko na medytację lub tylko na buddyzm (albo tylko w sobotę lub tylko w niedzielę).

KIEDY: 30/31 MAJA – SOBOTA godz. 14-18 (cz.1) oraz NIEDZIELA godz. 10-14 (cz.2)

CO: w sobotę wprowadzenie do medytacji uważność oddechu oraz zajęcia o etyce buddyjskiej / niedziela: wprowadzenie do medytacji metty / życzliwości oraz zajęcia mądrość w buddyzmie

GDZIE: Wrocław, ul. Jastrzębia 11/1 (gościnnie w ośrodku Zen Bodhidharma)

KTO: prowadzą Dżinaradża (Szkot) i Nityabandhu (Polak) praktykujący od wielu lat we Wspólnoty Buddyjskiej Triratna (mieszkamy w Krakowie – więcej info o nas, medytacji, buddyzmie, Triratnie na: buddyzm.info.pl )

ILE: dobrowolny datek na pokrycie części naszych kosztów (10zł — za jedną część)

JAK: przyjść może każdy zaciekawiony, nie trzeba być buddystą etc ale dobrze jest mieć w miarę luźne spodnie do medytacji.

KONTAKT: nityabandhu@gmail.com

Newsbyte – zapraszamy w SOBOTĘ 23 maja, 10.30, Sanghaloka

NEWSBYTE – bieżąca kronika filmowa Triratny

piórka

Zapraszamy w SOBOTĘ 23 MAJA.

Najpierw kto chce medytacja o 8.15 i o 9 (punktualnie).

Otwieramy drzwi i herbatę z drożdżówką podajemy od 10.

Zaczniemy oglądać o 10.30.

 

Oprócz codziennych zajęć wieczornych i rannych medytacji w Sanghaloce w tym tygodniu zapraszamy również na wspólne obejrzenie NEWSBYTE’a. To poskładane filmiki – kronika tego co się dzieje w Triratnie w różnych krajach. Newsbyt ukazuje się 2-3 razy do roku. To jest trzecie wydanie.

Będąc w Krakowie można zapomnieć (albo nie wiedzieć), ile się dzieje w Triratnie w różnych miejscach i krajach, a oglądając te filmiki można sobie przypomnieć (albo zobaczyć).

Będziemy oglądać po angielsku, ale po każdym ,,kąsku” zatrzymamy na chwilę, żeby ewentualnie wyjaśnić to, co niezrozumiałe.

Zapraszamy!

Link do filmu, jak ktoś chce podejrzeć albo obejrzeć samemu.

https://vimeo.com/126134825

I spis treści:

Full Triratna NewsByte 3 May 2015
00:05 The new West London Buddhist Centre
10:23 Buddha festival in Nagpur
16:45 The opening of the Sangharakshita Library
24:06 National Network of Buddhist Youth Convention
34:22 The closing of windhorse:evolution
46:25 A Buddhist chaplain in Manchester

Zapraszamy na Dzień Buddy i ceremonię mitry Asi D

 

Zapraszamy wszystkich na Dzień Buddy – 10 MAJA W NIEDZIELĘ w Sanghaloce…

…oraz ceremonię Mitry – Asi D.
20141125_104727
Pamiętaj, że tworzymy wspólną Mandalę Buddów – fotograficzną i trójwymiarową – możesz przynieść swojego domowego Buddę na Dzień Buddy 10 maja i dostawić do głównego ołtarzyka w Sanghaloce na ten dzień.
PROGRAM DNIA:
9.30  Medytacja
Wejście w przerwie: od 10.10 – 10.30
10.30 Maks wprowadzi w klimat dnia i opowie, jak świętują Wesak / Dzień Buddy w różnych krajach buddyjskich – … pokaże też slajdy i fragmenty filmów…
11.15 Przerwa na herbatę
11.45 Jinaraja powie, jakie znaczenie ma Dzień Buddy dla nas + Powitamy mantrami nowych Buddów (podarowanych przez Windhorse Trading) w Sanghaloce…
12.45 Przerwa
13.00  Pudża z ceremonią (lub ceremoniami) Mitry Asi (,,z wtorków”)

Zapraszamy wszystkich i każdego – oczywiście jak zawsze można przyjść albo wyjść w przerwach, aczkolwiek zachęcamy do przyjścia na cały dzień, jeśli możesz.

******************

Przegląd spotkań w Sanghaloce – 1 – 4 CZERWCA 2015

3Amitabha expanded small

…………

Poniedziałek  1 czerwca – kurs buddyzmu i medytacji poziom 1

- (otwarte od 18.30, rozpoczęcie chwilę po 19) – Na zajęciach w czerwcu omawiamy buddyjskie (tybetańskie) Koło Życia na podstawie tekstu z Przewodnika po ścieżce buddyjskiej. ( link do książki w pdf tutaj:  Przewodnik po buddyjskiej ścieżce ) W ten poniedziałek 1 VI – rozdział pt Spiralna ścieżka, od str. 113). Rozmowa i pytania/odpowiedzi, jak zwykle. Prowadzi Nityabandhu. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy. Prosimy o datek 10zł do miski.

…………

Wtorek 2 czerwca kurs buddyzmu i medytacji poziom 2

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

Prowadzą Dżinaradża i Nityabandhu. Ostatnie spotkanie z Dhammapadą w tym cyklu – wersy 277-279. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy. Po medytacji i niedługim wykładzie, tematyczne grupy dyskusyjne, jedna po polsku, jedna po angielsku. Prosimy o datek 10zł do miski.

Wszystkie uwarunkowane rzeczy są nietrwałe”. Kto zrozumie to dzięki wglądowi, odwraca się od cierpienia. Oto jest Ścieżka Oczyszczenia.

Wszystkie uwarunkowane rzeczy są bolesne”. Kto zrozumie to dzięki wglądowi, odwraca się od cierpienia. Oto jest Ścieżka Oczyszczenia.

(Absolutnie) wszystkie rzeczy są pozbawione niezmiennego ‘ja’ ”. Kto zrozumie to dzięki wglądowi, odwraca się od cierpienia. Oto jest Ścieżka Oczyszczenia.

Dhammapada 277-9

 

…………

Środa  3 czerwca – wprowadzenie do medytacji ,,od zera”

otwarte od 18.30, zapraszamy – rozpoczęcie o 19.00

W tym tygodniu Nityabandhu poprowadzi wprowadzenie do medytacji  metta czyli życzliwości (wprowadzenie zawiera naukę siedzenia w medytacji, medytację ciała oraz medytację oddechu). Zapraszamy :) Prosimy o datek 10zł do miski.

…………

Czwartek 4 czerwca – wieczór (tylko dla) Mitrów

Otwarte: 18.00. Medytacja: 18.30-19.00. Druga część wieczoru: 19.10 – ok. 21.

…………

 

 

Przegląd zajęć w Sanghaloce – 13 – 17 kwietnia 2015

Kamakura`

…………

Poniedziałek  13 IV – kurs buddyzmu i medytacji poziom 1

- (otwarte od 18.30, rozpoczęcie chwilę po 19) – Na zajęciach marzec/kwiecień omawiamy tekst z sentencjami Buddy pt Dhammapada. W ten poniedziałek omówienie wersów 277 – 279 (poniżej). Prowadzi Nityabandhu. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy.

Tutaj cała Dhammapada po apolsku na portalu mahajana.net (a poniżej pierwsze wersy które omówimy w ten poniedziałek – uwaga, tłumaczenia którymi będziemy posługiwać się na kursie mogą się trochę różnić od tych na stronie powyżej).

277. „Wszystkie uwarunkowane (złożone) rzeczy są nietrwałe” — gdy dzięki Wglądowi (mądrości) człowiek to dostrzega, odwraca się od cierpienia. To jest ścieżka wiodąca do oczyszczenia. 
278. „Wszystkie uwarunkowane (złożone) rzeczy są bolesne” (LUB: Żadna złożona rzecz nie daje pełnej satysfakcji) — gdy dzięki Wglądowi (mądrości) człowiek to dostrzega, odwraca się od cierpienia. To jest ścieżka wiodąca do oczyszczenia.
279. „Wszystkie dharmy (rzeczy i zjawiska) pozbawione są stałego ja” — gdy dzięki Wglądowi (mądrości) człowiek to dostrzega, odwraca się od cierpienia. To jest ścieżka wiodąca do oczyszczenia.
…………

Wtorek 14 IV - kurs buddyzmu i medytacji poziom 2

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

W ten wtorek warsztaty medytacyjne (metta bhawana, metta dla siebie).Prowadzą Dżinaradża i Nityabandhu. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy.

…………

Środa  15 IV – wprowadzenie do medytacji ,,od zera”

otwarte od 18.30, zapraszamy – rozpoczęcie o 19.00

W tym tygodniu Nityabandhu poprowadzi wprowadzenie do medytacji  uważności oddychania (wprowadzenie zawiera naukę siedzenia w medytacji, medytację ciała oraz medytację oddechu).

…………

Czwartek 16 IV – wieczór (tylko dla) Mitrów

Otwarte: 18.00. Medytacja: 18.30-19.00. Studiowanie 19.10 – ok. 20.45 (1 rozdział książki Żyć życzliwie).

…………

Piątek 17 IV – wieczór męski w Sanghaloce

W tym tygodniu tylko na zaproszenie. W przyszłości prawdopodobnie otwarty.

Program Dnia Triratny (11 kwietnia, sobota)

11 KWIETNIA 2015 W SOBOTĘ W SANGHALOCE świętujęmy Dzień Triratny – na który wszystkich serdecznie zapraszamy.

sangharakshita-young

o 10.00 – warsztat pozycji medytacyjnej

Jeśli masz problem z pozycją medytacyjną, to świetna okazja, żeby zadbać o kręgosłup i kolana – Dharmapriya da ogólne wskazówki do siedzenia oraz będzie udzielał ,,indywidualnego doradztwa” – (Dharmapriya jest b. doświadczonym nauczycielem nauczycieli jogi);

Dharmapriya

o 10.30 – drzwi otwarte

o 11.00 - wykład: Co wyróżnia Triratnę na tle innych szkół buddyzmu?

Dharmapriya, rodowity Kanadyjczyk mieszkający w Berlinie opowie min. o podejściu Triratny do ideału bodhisattwy, karmy oraz sutr mahajany. Od razu po wykładzie pytania i odpowiedzi (do 12.15);

Dharmapriya2

12.20 – 12.40 – przerwa na herbatę

12.45 – rozmowa w małych grupkach (temat: wdzięczność)

Wyjaśni się na miejscu, o co chodzi :)

ok. 13.00 – Pudża Siedmioczęściowa ,,Sanghaloka jako lotos w morzu ognia”oraz ofiarowanie przyniesionego kwiatka

Osoby przychodzące/zostające na Pudżę, prosimy o przyniesienie ze sobą kwiatka (ciętego, nie w donicy) – też się wyjaśni, o co chodzi…

 3 jewels

 

ok. 14.00 – poczęstunek

Będą wege hot-dogi, sałatka, humus. możesz przynieść coś zabutelkowanego do picia albo coś słodkiego, jak chcesz.

Zapisz sobie w kalendarzu i wpadaj!

Przegląd zajęć w Sanghaloce – 29 marca – 3 kwietnia 2015

uwaga-medytacja6`

Niedziela 29 III – introduction to meditation in English (nauka medytacji po angielsku) + dwie medytacje z przerwą

This Sunday 29-03, from 10.40 am there will be an introduction to Mindfulness of Breathing for beginners in English. Followed by meditation for all from 11.30 until 13.00 with a short tea break. Doors open at 10.30am.

Poniedziałek  30 III – kurs buddyzmu i medytacji poziom 1

- (otwarte od 18.30, rozpoczęcie chwilę po 19) – Na zajęciach marzec/kwiecień omawiamy tekst z powiedzeniami Buddy pt Dhammapada. W ten poniedziałek omówienie wersów 3-6 (poniżej). Prowadzi Nityabandhu. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy.

Tutaj cała Dhammapada po polsku (a poniżej pierwsze dwa wersy które omówimy w ten poniedziałek – uwaga, tłumaczenia którymi będziemy posługiwać się na kursie mogą się trochę różnić od tych na stronie powyżej).

3. „Skrzywdził mnie, uderzył mnie, pokonał mnie, pokonał mnie, ograbił mnie” — kto utrzymuje podobne myśli, nie uspokoi swej nienawiści.
4. „Skrzywdził mnie, uderzył mnie, pokonał mnie, pokonał mnie, ograbił mnie” — kto nie utrzymuje podobnych myśli uspakaja swą nienawiść.
5. Nienawiści w tym świecie nigdy nie uspokoi się nienawiścią; jedynie miłość może uspokoić nienawiść. To jest odwieczne prawo.
6. Są tacy, którzy nie uświadamiają sobie, iż pewnego dnia wszyscy musimy umrzeć, lecz ci, którzy to rozumieją, kończą swe spory.

…………

Wtorek 31 III - kurs buddyzmu i medytacji poziom 2

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

Wieczór z medytacją. Trwa kilkutygodniowy cykl poświęcony śmierci i nietrwałości w buddyzmie. W ten wtorek ogólna dyskusja na temat tego, jak podchodzimy do śmierci i nietrwałości my sami oraz nasza kultura. (A za tydzień śmierć i nietrwałość z perspektywy buddyzmu.) Prowadzą Dżinaradża i Nityabandhu. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy.

…………

Środa  1IV – wprowadzenie do medytacji ,,od zera”

otwarte od 18.30, zapraszamy – rozpoczęcie o 19.00

To nie żart! W tym tygodniu Nityabandhu poprowadzi wprowadzenie do uważności oddechu (wprowadzenie zawiera naukę siedzenia w medytacji, medytację ciała oraz medytację oddechu).

…………

Czwartek 2 IV – wieczór (tylko dla) Mitrów

Spotkanie w celu omówienia kursu/spotkań dotychczasowych oraz co dalej?

DZIEŃ TRIRATNY sobota 11 kwietnia

11 KWIETNIA 2015 W SOBOTĘ W SANGHALOCE świętujęmy Dzień Triratny – na który wszystkich serdecznie zapraszamy.

sangharakshita-young

Triratnę założył Urgjen Sangharakszita w 1967 w Londynie.

 

Prowizoryczny program na 11 KWIETNIA (godziny i szczegółowe punkty programu do potwierdzenia):

Dharmapriya2

– wykład Dharmapriyi o Triratnie – Co wyróżnia Triratnę na tle innych szkół buddyzmu? (Dharmapriya, rodowity Kanadyjczyk mieszkający w Berlinie opowie min. o podejściu Triratny do ideału bodhisattwy, karmy oraz sutr mahajany);

Dharmapriya

– okazja, żeby zadbać o kręgosłup i kolana – warsztat pozycji medytacyjnej z Dharmapriyą oraz ,,indywidualne doradztwo” – jeśli masz problem z pozycją medytacyjną (Dharmapriya jest b. doświadczonym nauczycielem nauczycieli jogi);

 3 jewels SIEDMIOCZĘŚCIOWA PUDŻA – ,,Sanghaloka jako lotos w morzu ognia” (wyjaśnienie później) – przynieś swój kwiat do ofiarowania w pudży;

– jedzonko / film z wczesnych dni Triratny? może coś jeszcze?

Zapisz sobie w kalendarzu i wpadaj!

Przewodnik po Beskidzie buddyjskim

eye small

Jak zapowiadaliśmy, otwieramy klatkę i uwalniamy wydane przez nas książki buddyjskie autorstwa Sangharakszity, pozwalając im wyfrunąć w internet!

Na początek poniżej:

1) ,,Przewodnik po ścieżce buddyskiej” (dobre jako wprowadzenie do buddyzmu).

2) ,,Wizja i transformacja” (komentarz do Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki Buddy)

Na razie wrzucone jako pdf-y, wkrótce także w innych formatach. Wkrótce także kolejne książki.

Przewodnik po buddyjskiej ścieżce

Wizja i transformacja

Zapraszamy do czytania, miłej lektury!

Wersy do treningu umysłu

Vajrasattva

Kilkanaście wybranych wersów (z 59-ciu) treningu umysłu z ostatniego retritu. Uwaga! Te wersy bez

są trudne lub niemożliwe do zrozumienie bez komentarza. Wkrótce dodamy tutaj nagrania wykładów

Dżinaradży, będące komentarzem do poniższych wersów.

***

Verses for training the mind / Wersy treningu umysłu

Be grateful to everyone.

Bądź wdzięczny wszystkim.

Drive all blames into one.

Ze wszystkich zarzutów zrób jeden. [wszystkie winy weż na siebie].

Don’t expec’t thanks

Nie oczekuj podziękowań [oklasków].

Speak not of injured limbs

Nie wspominaj o zranionych kończynach. [nie wytykaj kulawemu, że jest kulawy...]

Don’t ponder others

Nie rozmyślaj o innych.

Work on the strongest of your defilements first

Pracuj najpierw nad najsilniejszymi zanieczyszczeniami (swojego umysłu).

Don’t act with a twist

Nie postępuj pokrętnie.

When everything goes wrong treat disaster as a way to wake up.

Kiedy wszystko się wali, traktuj katastrofę jako sposób na przebudzenie.

Don’t wait in ambush

Nie czyhaj w zasadzce . / Nie zastawiaj zasadzek.

Don’t try to profit on sorrow

Nie wykorzystuj smutku (cierpienia).

Do not load an ox with the load of a cow.

Nie objuczaj wołu ciężarem (odpowiednim dla) tso [dużego wołu].

Do not compete with a last minute sprint

Nie konkuruj w sprincie w ostatniej minucie.

Do not bring a god down to the level of a devil

Nie sprowadzaj boga do poziomu diabła.

Never strike at the heart

Nigdy nie uderzaj w serce.

Change your attitude but be yourself

Zmień nastawienie, ale pozostań sobą.

Don’t wallow in self pity

Nie tarzaj się w litości nad sobą.

Don’t be so predictable

Nie bądź tak przewidywalny. [Przełamuj swoje schematy].

Do not underestimate your ability

Nie zaniżaj swoich możliwości.

Lew ryczący…

Dudźom Rinpocze (Dudjom Rimpoche)

Dudźom Rinpocze (Dudjom Rimpoche)

Ja, lew ryczący…

Ja lew ryczący – na co mi pałac!
Mym lwim pałacem są wznoszące się pod chmury górskie grzbiety.
Potrząsam mą budzącą podziw turkusową grzywą-
i kto by mnie powstrzymał,
gdy tak przemierzam pełne śniegu rozpadliny.

Ja, orzeł – na co mi twierdza!
Mą twierdzą stromy klif, bielący się w oddali.
Szeroko rozpościeram swe pokaźne skrzydła -
i kto by mnie powstrzymał,
gdy wzbijam się w przestworza!

Ja, tygrys – na co mi zamek!
Tygrysim zamkiem – dżungli gąszcz.
Spójrz na me pręgi i sam powiedz,
kto by mnie powstrzymał,
gdy na łowy ruszam wśród sandałowych drzew.

Ja, złota pszczoła – na co mi łąka!
Mą łąką jest najczystsze lotosowe pole.
Nucąc melodie miłe dla ucha, bez trosk unoszę się
wśród kwiatów spijając z nich najsłodszy nektar.

Ja, jogin – na co mi dom!
Jogin jest w domu wszędzie tam, gdzie go poniosą nogi.
Swobodnie sięgam dwóch szlachetnych dążeń -
I kto by mnie powstrzymał, gdy włóczę się bez celu.

 

Wersja angielska wiersza tutaj.
Tłum. (z ang.) Nityabandhu

 

Przegląd zajęć w Sanghaloce – 2 – 6 marca 2015

uwaga-medytacja6`

Poniedziałek  2 III – kurs buddyzmu i medytacji poziom 1

- (otwarte od 18.30, rozpoczęcie chwilę po 19) – System praktyki i medytacji, cz. 3 – śmierć duchowa (teoria i praktyka). Prowadzi Dżinaradża. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy.

…………

Wtorek 3 III - kurs buddyzmu i medytacji poziom 2

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

System praktyki i medytacji, cz. 3 – śmierć duchowa (teoria i praktyka). Prowadzi Dżinaradża. Do kursu mogą dołączyć w każdej chwili osoby, które były na wprowadzeniu do metty i uważności w środy, zapraszamy.

…………

Środa  4 III – wprowadzenie do medytacji ,,od zera”

otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

W tym tygodniu Iwona poprowadzi wprowadzenie do uważności oddechu.

…………

Czwartek 5 III – wieczór (tylko dla) Mitrów

Spotkanie mitrów bez JR i NB, róbta co chceta.

…………

Piątek 6 III - ,,po prostu medytacja” – otwarcie o 18.45, rozpoczęcie o 19.00 – w zależności od liczby osób jedna lub dwie medytacje. (Piotrek otwiera i zamyka :)

…………

CIAŁO

(Tsonghkapa)

Ludzkie ciało w zgodzie ze sobą
cenniejsze jest niż
najrzadziej spotykany
klejnot.

Zatroszcz się o nie.
Jest twoje tylko
ten jeden raz.
Zdobyć to ciało trudno,
a łatwo utracić.

Wszystkie światowe sprawy
trwają przez mgnienie oka –
jak błysk na niebie.

Wiedz, że to życie jest
jak rozpryśnięcie kropelki
deszczu, co wzbudza zachwyt
i zaraz znika.

Wyznacz więc swój cel.
i wykorzystaj każdy dzień
i każdą noc,
by go osiągnąć.

 

Zajęcia w tym tygodniu i Święto Sanghi 8 II

uwaga-medytacja6`

Poniedziałek  2 II – kurs buddyzmu i medytacji poziom 1

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – najpierw medytacja, a potem… zobaczymy. Przez najbliższe tygodnie w poniedziałki i wtorki weźmiemy na warsztat medytację. Pomedytujemy na różne sposoby mette i uważność, a takze inne medytacje. Będzie też trochę teorii przydatnej w medytacji. Przepraszam za wprowadzenie w błąd w zeszłym tygodniu – temat buddyjskiego Koła Życia zaczniemy dopiero pod koniec marca 2015, po tym kursie medytacji. (Prowadzi Nityabandhu).

…………

Wtorek 3 II - kurs buddyzmu i medytacji poziom 2

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

Przez najbliższe tygodnie w poniedziałki i wtorki weźmiemy na warsztat medytację. Pomedytujemy na różne sposoby mette i uważność, a takze inne medytacje. Będzie też trochę teorii przydatnej w medytacji. (Jinaraja&Nityabandhu).

…………

Środa  4 II – wprowadzenie do medytacji

- (otwarte od 18.30, zapraszamy) – rozpoczęcie o 19.00

Wprowadzenie do uważności oddechu (prowadzi Nityabandhu).

…………

Czwartek 5 II – wieczór (tylko dla) Mitrów

Metta dla sanghi + studiujemy Metta suttę na podstawie książki Żyjąc życzliwie, w tym tygodniu z rozdziału: Etyczne podstawy metty s. 37 do 49 (czyli od strony 37 do końca rozdziału drugiego rozdziału).

…………

Piątek 6 II – ,,po prostu medytacja” – otwarcie o 18.45, rozpoczęcie o 19.00 – w zależności od liczby osób jedna lub dwie medytacje. (Piotrek)

…………

Niedziela 8 II – Święto Sanghi – zapraszamy wszystkich 

Więcej informacji: TUTAJ

Osoby przychodzące na śniadanie w niedzielę rano, prosimy o zgłoszenie (najpóźniej do czwartku 5 lutego), zeby było wiadomo ile owsa i jajek kupić :)