Retrit kobiecy online w oparciu o darowizny – zapisy przez ośrodek retritowy w UK – Taraloka

 

Kobieca sangho, mamy wyjątkową okazję, by wspólnie uczestniczyć w retricie zorganizowanym przez ośrodek retritowy
w UK i w ramach niego utworzyć polską grupę, którą poprowadzi Saddhajala.

Tematem retritu jest metta, a głównym tekstem Karanija Metta Sutta – bliska sercom wielu z nas. Przeznaczony dla osób
, które praktykują w Triratnie i znają medytacje metta bhavana i uważność oddechu. Retrit poprowadzi Saddhanandi
w języku angielskim (wykłady i medytacje nie będą tłumaczone na język polski). Saddhanandi prowadziła ośrodek kobiecy
Taralokę, a obecnie prowadzi Adhisthanę. Jest bliską przyjaciółką duchową, nauczycielką i preceptorką Saddhajali.
Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w Triratnie i w nauczaniu buddyzmu i medytacji, piękny, nietypowy umysł i wielkie serce:)

Tu możecie zobaczyć i posłuchać Saddhanandi: tutaj

Miejsce retritu: Taraloka zoom online
Zapisy

Koszt: retrit prowadzony jest w oparciu o darowizny – a więc wpłacasz, ile jesteś akurat w stanie ofiarować; sugerowana
kwota to 60 funtów, ale może być mniej lub więcej oczywiście!
Płatność przez stronę Taraloki podczas zapisów.

Więcej na temat polityki dany: tutaj

Opis retritu:
„Bądź jak przyjaciel dla całego wszechświata, ślij mettę w górę, w dół i dookoła, bez ograniczeń, ponad spory i rywalizacje,
ponad wszelką nienawiść”.Kultywując mettę, staramy się robić coś zwyczajnego, poprzez rozwijanie cech takich jak dobroć,
życzliwość, cierpliwość, szczodrość – i zarazem coś niezwykłego, ponieważ metta przenosi nas poza sferę troski o siebie,
do ekspansywnej, nieograniczonej, bezwarunkowej miłości do wszystkich istot. 
Podczas tego odosobnienia słowa Buddy
pochodzące z Karaniya Metta Sutty będą naszym przewodnikiem. Pomogą nam zakorzenić mettę w etyce, praktykować
ją w medytacji i odnaleźć urzeczywistnienie jej pełni w mądrości oraz całkowitym wyzwoleniu serca.

Zapraszam w imieniu swoim i Saddhanandi,

Saddhajala
Rysunek – Dave Wood