Wycisz ego, usłysz drugiego: Męskie wartości w świecie buddyzmu

Temat na wrzesień:
Szczodrość, czyli o drodze do prawdziwego bogactwa

Przewodnikiem naszego spotkania będzie kolejna postać z Mandali Pięciu Buddów – Ratnasambhava. Poprzez jego symbolikę i nasze codzienne doświadczenia, postaramy się sprawdzić czy bogatszy jest ten, kto ma czy ten kto się dzieli.

A po spotkaniu, dla chętnych wspólne wyjście na obiad.

Program: Spotkanie w sobotę, 14 września 2019
godz. 10:00 – 12:00 (drzwi otwarte od 9:30)
W programie:
– medytacja,
– wykład,
– dyskusja.

 Zapraszamy