To, gdzie i jak mieszkamy i pracujemy ma duży wpływ na nasze codzienne życie. „Przyjaciele” starają się stworzyć warunki wspierające praktykę buddyjską w dzisiejszym świecie. Zamiast jednak przejmować tradycyjne wzorce zaczerpnięte ze Wschodu, usiłują rozwinąć nowe, choć oparte na zasadach buddyjskich; stworzyć nową społeczność będącą radykalną alternatywą dla istniejącego społeczeństwa, min. rozwinęli własne rozwiązania mieszkaniowe i biznesowe. Praktykujący starają się opierać swoje życie na szczodrości, a nie materialiźmie, żyć jak najprościej i nie akumulować więcej dóbr i przedmiotów niż im naprawdę potrzeba.