Oprócz rozwijania własnych struktur i instytucji „Przyjaciele” starają się działać szerzej na rzecz społeczeństwa. Oczywiście kursy medytacji są takim działaniem, a zakładając firmy właściwego zarobkowania stwarza się przykład godny naśladowania, lecz niektórzy praktykujący Buddyści chcą dać coś społeczeństwu w bardziej bezpośredni sposób. Z „Przyjaciółmi” praktykuje wielu lekarzy, nauczycieli, psychologów itp. Istnieją również projekty łączące w grupy ludzi zajmujących się określonymi kwestiami społecznymi jak na przykład Metta Unlimited w Anglii skupiająca praktykujących lekarzy, pielegniarzy i pielęgniarki, pracowników hospicjów etc.

Działalność społeczna w Indiach

Działalność „Przyjaciół” w Indiach ma dwa oblicza: po pierwsze udostępnienie buddyzmu społeczności byłych  „Niedotykalnych”, poza tym działalność mająca na celu poprawienie ich sytuacji ekonomicznej itp.

Kiedy w 1978 roku „Przyjaciele” rozpoczęli działalność w Indiach, szybko okazało się, iż samo nauczanie buddyzmu nie wystarczy – potrzebna jest także pomoc materialna. Założono więc organizację charytatywną Bahudżan Hitaj („dla dobra wielu”) mającą prowadzić działalność społeczną. W całych Indiach powstało wiele projektów edukacyjnych, medycznych, kulturalnych.

Największy projekt edukacyjny to 20 domów noclegowych dla uczących się dzieci, które bez nich nie były by w stanie kontynuować nauki. Oprócz tego powstały m. in. przedszkola, kursy nauki pisania i czytania dla niepiśmiennych i inne kursy edukacyjne. Projekty medyczne to min. centra medyczne oraz organizacja pracy pracowników służby zdrowia działających w slamsach. Wśród projektów kulturalnych warto wymienić Projekt Aszwagoszy – rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności oraz nauczanie buddyzmu poprzez publiczne opowiadanie niosących jakiś przekaz historii oraz kursy karate dla dzieci pomagające im w wykształceniu zdrowego poczucia własnej wartości.

W większości działalność społeczna sponsorowana jest przez mającą siedzibę w Wlk. Brytanii fundację, organizację dobroczynną Karuna Trust. W ramach Karuny członkowie Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej organizują w Wlk. Brytanii zbiórkę funduszy dla TBMSG.