W ośrodkach „Przyjaciół” naucza się dwóch praktyk medytacyjnych: uważności oddychania oraz medytacji metta bhavana rozwijającej pozytywność. Są to główne praktyki aż do czasu przystąpienia do Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej. Praktykując je rozwijamy w sobie zdolność do koncentracji, uważność oraz pozytywne emocje, czyli właściwości będące podstawą medytacji. „Przyjaciele” kładą nacisk na stopniowy rozwój tych podstaw.

Wraz z przystąpieniem, poprzez które wyraża się pełne zaangażowanie w praktykę buddyjską, członkowie Wspólnoty przyjmują medytację na figurę wybranego Buddy lub Bodhisattwy. Zaczynają również praktyki medytacyjnę rozwijające wgląd takie, jak refleksja nad nietrwałością sześciu żywiołów składających się na umysł i ciało.