Buddyzm jest ścieżką transformacji. Nie wystarczy więc zrozumieć go jedynie za pomocą intelektu. Podążanie tą ścieżką rozbudza w nas także uczucia szacunku, wdzięczności, oddania i wiary oraz rozbudza wyobraźnię – na przykład poprzez rytuał. Warto nadmienić, że wiara w tym znaczeniu nie oznacza wiary ślepej, lecz zaufanie we własny potencjał, w możliwość rozwoju wszystkich ludzi, poparte doświadczeniem i coraz głębszym zrozumieniem tego, co robimy (praktyki).

Rytuały buddyjskie składają się zwykle z trzech głównych elementów: recytacji, śpiewania i składania symbolicznych darów. Recytowane wersy najczęściej związane są z podstawowymi założeniami i ideałami buddyzmu oraz – co ważne – wyrażają owo duchowe dążenie, dzięki któremu dopiero stajemy się buddystami. Buddyści w Triratnie śpiewają głównie w języku palijskim lub w sanskrycie (dwa języki staroindyjskie), a samo śpiewanie ugruntowuje emocjonalną więź z ideałami buddyzmu. Czasem śpiewa się mantry, czyli formuły uznawane za samo Oświecenie wyrażone za pomocą słów/dźwięków. Składane dary to zwykle kwiaty, symbolizujące jednocześnie piękno i nietrwałość; świeczki, reprezentujące blask Oświecenia oraz kadzidełka, których zapach roznosi się w powietrzu tak, jak nauki Buddy roznoszą się w całym wszechświecie.

Poniżej kilka tekstów, które recytujemy podczas pudży:

Trzyczęściowa Pudża puja

Ukłon powitania

Uczcijmy Buddę, który jest Oświecony i który wskazuje drogę.
Uczcijmy Dharmę, naukę Buddy, która wyprowadza nas z ciemności ku światłu.
Uczcijmy Sanghę, bractwo uczniów Buddy, które udziela natchnienia i wsparcia.

Ukłon do Trzech Klejnotów

Z szacunkiem zwracamy się ku Buddzie i podążamy za nim.
Budda urodził się i my zrodzeni jesteśmy.
Co Budda przezwyciężył i my zwyciężyć możemy.
Co Budda osiągnął i my osiągnąć możemy.

Z szacunkiem zwracamy się ku Dharmie i podążamy za nią.
Pragniemy zgłębiać prawdę i ćwiczyć się w niej,
Ciałem, mową i umysłem,
Aż ścieżka stanie przed nami otworem.

Z szacunkiem zwracamy się ku Sandze i podążamy za nią.
W braterstwie z tymi, którzy kroczą drogą,
Czynimy każdy z osobna obietnicę wytrwania w praktyce.
I tak – zataczając kręgi – wzrasta Sangha.

Dary dla Buddy

W darze dla Buddy składamy kwiaty.
Kwiatów tych barwne bukiety cieszą dzisiaj oczy.
Jutro ich płatki zwiędną i opadną.
Tak i nasze ciała przeminą jak te kwiaty.

W darze dla Buddy składamy świece.
Temu, który jest światłem, ofiarowujemy światło.
Niech jego jasno płonąca pochodnia,
Rozpali w naszych sercach pragnienie Oświecenia.

W darze dla Buddy składamy kadzidła.
Słodka woń tych kadzideł unosi się dokoła.
Nieporównanie słodsze jest życie doskonałe,
Co napełnia przestrzenie aż po kraniec świata.

Trzy Schronienia

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Buddham saranam gacchāmi
Dhammam saranam gacchāmi
Sangham saranam gacchāmi

Dutiyampi buddham saranam gacchāmi
Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi
Dutiyampi sangham saranam gacchāmi

Tatiyampi buddham saranam gacchāmi
Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi
Tatiyampi sangham saranam gacchāmi

(tłumaczenie)

kłaniam się Błogosławionemu, Czcigodnemu doskonale Oświeconemu!

przyjmuję schronienie w Buddzie, przyjmuję schronienie w Dharmie, przyjmuję schronienie w Sandze

po raz drugi przyjmuję schronienie w Buddzie, po raz drugi przyjmuję schronienie w Dharmie, po raz drugi przyjmuję schronienie w Sandze

po raz trzeci w Buddzie przyjmuję schronienie, po raz trzeci po raz drugi w Dharmie przyjmuję schronienie, po raz trzeci po raz drugi w Sandze przyjmuję schronienie

Pięć wskazówek etycznych w jęz. palijskim z tłumaczeniem

(postanowienia unikania/zaprzestania ,,niezręcznych” działań)

Pānātipātā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
Adinnādānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
Kāmesu micchācārā veramanī  sikkhāpadam samādiyāmi
Musāvādā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
Surāmeraya majja pamādatthānā  veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
Sādhu sādhu sādhu!

(tłumaczenie)
odstępuję od odbierania życia
odstępuję od brania tego co nie dane
odstępuję od niewłaściwych zachowań seksualnych
odstępuję od fałszywej mowy
odstępuję od brania środków odurzających

Wskazania Pozytywne (postanowienia kultywowania ,,zręcznych działań”)

Czyniąc dobro od serca, oczyszczam swoje ciało.
Dając szczodrze i mądrze, oczyszczam swoje ciało.
Żyjąc prosto, w spokoju, z radością, oczyszczam swoje ciało.
Mówiąc słowa prawdziwe, oczyszczam swoją mowę.
Praktykując uważność jasną i spontaniczną, oczyszczam swój umysł.

_____________

(tłum. pudży Dantua Orlewicz/Amarasiddhi/Nityabandhu; tłum. wskazówek Dzidek Sabat&Nityabandhu)