Buddyści żyjący w rodzinach potrzebują otoczenia wspierającego ich w praktykowaniu szczodrości, prostego życia oraz bezinteresowności. W wielu ośrodkach „Przyjaciół” powstały grupy praktykujących z rodzinami oraz dziećmi. Odbywają się także odosobnienia dla całych rodzin, a raz do roku ukazuje się gazetka dla buddyjskich rodziców i dzieci w języku angielskim pod nazwą „Dżataka”.