W buddyzmie umysłu i ciała nie da się zrozumieć niezależnie od siebie. Oznacza to, że powinniśmy poświęcać uwagę nie tylko umysłowi – kultywując go poprzez medytację, ale i nie zaniedbywać się od strony fizycznej. Niejeden ośrodek Przyjaciół Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej prowadzi więc oprócz kursów medytacji także kursy jogi, tai czi, aikido czy karate lub odosobnienia łączące medytację z nimi. Mimo iż nie są one nieodłączną częścią buddyjskiej dyscypliny, to wielu ludzi odnosi ogromny pożytek praktykując pod nadzorem doświadczonych nauczycieli.

Ośrodki Przyjaciół w ManchesterzeLondynie w Anglii stworzyły związane z nimi Naturalne Centra Zdrowia zwane Bodywise. Każde z nich posiada swoje studio jogi oraz skupia działalność praktykujących najróżniejsze formy medycyny alternatywnej i innych dyscyplin.