Tutaj będziemy publikować kolejne dokumenty opisujące to jak działamy i strukturę naszego Ośrodka.

Po co jest Ośrodek „Sanghaloka”?
(część Wspólnoty Buddyjskiej Triratna)

CO ROBIMY?
1. Uczymy i praktykujemy buddyzm oraz medytację buddyjską, w ośrodku i online.
2. Podczas zajęć i spotkań medytujemy, prowadzimy sesje studiowania buddyzmu połączone z dyskusjami oraz wykonujemy rytuały buddyjskie.
3. W celu pogłębienia zrozumienia i praktyki organizujemy tzw. retrity, czyli kursy wyjazdowe buddyzmu i medytacji.
4. W ośrodku obchodzimy święta buddyjskie.
5. Ponadto uczymy mindfulness, oraz innych świeckich, zgodnych z duchem buddyzmu lub wywodzących się z niego metod radzenia sobie ze stresem, bólem lub poprawiających jakość życia.

 

JAKIE WYZNAJEMY WARTOŚCI?
1. Poprzez naukę oraz praktykę medytacji i buddyzmu pragniemy przekazać wizję życia  zgodnego z naukami Buddy; traktujemy je jako metody pomagające zrozumieć życie głębiej i żyć pełniej.
2. Czerpiemy nie z jednej gałęzi buddyzmu, lecz z całej buddyjskiej tradycji poprzez pryzmat nauk i komentarzy naszego założyciela Wspólnoty, Urgjena Sangharakszity (z pochodzenia Anglika), rozwijanych dalej przez jego uczniów.
3. Wokół ośrodka skupiona jest od 2008 r. społeczność duchowa (sangha) czyli grupa znajomych i przyjaciół starających się wspólnie praktykować buddyzm w sposób  odpowiedni dla naszej kultury i naszych czasów. Celem sanghi jest wzajemne wspieranie się w rozwoju własnej indywidualności i dążenie do Oświecenia, które oznacza dla nas pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego umysłu (w tym współczucia i mądrości).
4. Prowadzimy ośrodek i nawiązujemy relacje z członkami wspólnoty w oparciu o buddyjskie wskazówki etyczne oraz przekazane przez Buddę zasady życzliwości iniewyrządzania krzywdy. W ośrodku i wspólnocie nie tolerujemy jakiejkolwiek formy przemocy, dyskryminacji ani wykorzystywania. Dodatkowo stworzyliśmy własne wewnętrzne Standardy Etyczne, nad których przestrzeganiem czuwa Przedstawiciel/ka ośrodka ds. standardów etycznych. (patrz: www.buddyzm.info.pl/
standardyetyczne).

DLA KOGO JEST I JAK DZIAŁA OŚRODEK „SANGHALOKA”?
1. Nasz ośrodek jest otwarty dla każdego (kto szanuje innych). Nie oczekujemy, że stanieszsię buddystą. Z tego, co oferujemy, każdy może wziąć, ile chce.
2. Ośrodek jest prowadzony przez ordynowanych członków Wspólnoty Buddyjskiej Triratna w zgodzie z zasadami zawartymi m.in. w dokumencie ,, Czym jest prawdziwy ośrodek Triratny?’ ’. Jesteśmy częścią tej międzynarodowej duchowej wspólnoty.
3. Zajęcia i spotkania z buddyzmu i medytacji kierowane są do osób nowych, a także do osób na różnych poziomach doświadczenia i zaangażowania, włącznie ze wspieraniem osób przygotowujących się do ordynacji we Wspólnocie Buddyjskiej Triratna oraz ordynowanych w niej.
4. Zobowiązujemy się do pozostania w bliskiej komunikacji z innymi ośrodkami Triratny na świecie oraz do podejmowania działań w zgodzie z duchem i pod kierunkiem Wspólnoty Buddyjskiej Triratna.
5. Decyzje dotyczące codziennego funkcjonowania ośrodka podejmuje Kierujący Ośrodkiem razem z Zespołem. Ciałem podejmującym ostateczne decyzje jest Rada Sanghaloki. Więcej informacji na stronie: www.buddyzm.info.pl/strukturaośrodka . Prawnie, ośrodek jest własnością i jest prowadzony przez Fundację Przyjaciele Buddyzmu.