Wykład gościnny na temat mahajany 22 XI, 19.00

W ramach kursu buddyzmu we wtorki, zapraszamy na gościnny wykład Ratnaguny z Anglii. Odbędzie się on we wtorek 22 listopada w Sanghaloce (Kraków, Augustiańska 4).

Tytuł wykładu: ,,Zapuszczając się w niezmierzoną krainę Buddy” (‘Entering the Profound Buddha Region’).

rg

Dharmaczari Ratnaguna praktykuje od dawien dawna we Wspólnocie Buddyjskiej Triratna, jest autorem książek ‘The Art of Reflection’ (wkrótce po polsku) oraz ‘Great Faith, Great Wisdom’ oraz jednym z dyrektorów Breathworks (w Polsce oddycham.pl ).

W swoim wykładzie Ratnaguna wprowadzi nas w krajobraz buddyzmu mahajany, opowie, jak w buddyzmie pojawiła się idea wielu buddów (buddów archetypowych) oraz należących do nich ,,krain” – wszystko to na przykładzie Buddy Amitabhy oraz jego Czystej Krainy zwanej Sukhawati.

Zapraszamy wszystkich, nawet jeśli ktoś nie miał wcześniej styczności z buddyzmem lub Sanghaloką. Jednak osoby nieumiejące medytować, prosimy o przyjście w przerwie tzn. między 19.45-20.00.

Program wieczoru:

Wtorek, 22 XI

18.30 – otwarcie, zapraszamy na herbatę

19.00 – rozpoczęcie, medytacja (do 19.45)

19.45 – 20.00 – przerwa

20 – 21.15/30 – wykład z dyskusją/pytaniami.

Zapraszamy do krainy Sanghaloki!

czysta-kraina

[a tu już dodane po wykładzie – link do sutry, o której była m.in. mowa:

https://mahajana.net/teksty/sutra_amitabhy_buddy.html]