Wspólnota Buddyjska Triratna

Uwaga: od 6 stycznia 2010 Zachodnia Wspólnota Buddyjska nazywa się Wspólnota Buddyjska Triratna (czytaj o zmianie nazwy tutaj)

Wspólnota Buddyjska Triratna (uprzednio: Zachodnia Wspólnota Buddyjska) jest duchową wspólnotą mężczyzn oraz kobiet, którzy podążają ścieżką buddyjską ku Oświeceniu lub – używając tradycyjnego buddyjskiego języka – idą po Schronienie do Buddy, Dharmy oraz Sanghi i którzy dokonali wyboru Zachodniej Wspólnoty jako Sanghi, z pomocą której będą zmierzać do Oświecenia. Ta decyzja nabiera centralnego znaczenia w życiu członków Wspólnoty.

Wspólnota Buddyjska Triratna jest radykalną alternatywą dla azjatyckiego modelu buddyzmu, gdzie istnieje podział na mnichów oraz osoby świeckie. We Wspólnocie taki podział nie istnieje, jest więc ona otwarta dla każdego, kto szczerze i aktywnie chce się zaangażować w praktykę buddyjską. Członkowie Wspólnoty nie są mnichami ani mniszkami, mimo iż starają się prowadzić stuprocentowo buddyjskie życie. Najważniejszy jest nie wybrany styl życia, lecz zaangażowanie w praktykę całym sercem.

Niektórzy członkowie Wspólnoty prowadzą medytacyjny tryb życia i mieszkają w ośrodkach odosobnień; inni mieszkają z rodzinami i chodzą do normalnej pracy; jeszcze inni pracują w firmach właściwego zarobkowania lub są utrzymywani przez ich ośrodek, na którego rzecz pracują.

Buddyzm jest ścieżką praktyki po której każdy musi stąpać z osobna. Oznacza to, że podejmujemy się postępować etycznie nie dlatego, że ktoś nam tak kazał, lecz dlatego, że bierzemy odpowiedzialność za swoje myśli i działania. Wspólnota Buddyjska Triratna pragnie być wolnym zrzeszeniem osób zmierzających ku wspólnemu celowi. Zdaje też sobie sprawę, że duchowej wspólnoty nie da się zbudować używając przymusu. Dlatego we Wspólnocie nie istnieją przepisy, a decyzje – o ile to tylko możliwe – są podejmowane przez jej organy na zasadzie konsensusu.

W trakcie ordynacji  czyli przyjęcia do Wspólnoty, jej członkowie zobowiązują się do praktykowania dziesięciu wskazań etycznych czyli fundamentalnych zasad stosujących się do działań ciała, mowy i umysłu (tradycyjny podział buddyjski). Mężczyźni i kobiety przyjmują  te same wskazania i praktykują na równej stopie.

Jak wygląda praktyka we Wspólnocie?

Wspólnocie przyświeca ideał prawdziwego duchowego braterstwa, dlatego praktykujący mają wiele okazji, by spędzić razem czas, lepiej się poznać i zaprzyjaźnić. Większość członków Wspólnoty spotyka się w niewielkich grupach liczących kilka osób w niedzielne wieczory, aby być razem, podzielić się z innymi swymi doświadczeniami czy problemami oraz wspierać się wzajemnie w praktyce Dharmy. W pierwszy weekend każdego miesiąca te grupy gromadzą się na zjazdach regionalnych. Natomiast co dwa lata ma miejsce spotkanie członków Wspólnoty z całego świata.

Niektórzy praktykujący mieszkają, a nawet pracują razem. Starają się dzielić swe życie duchowe we Wspólnocie oraz owoce swej praktyki, a także wynieść je na na zewnątrz i podzielić się nimi ze światem.

Jak zostać członkiem Wspólnoty?

Przyjęcie do Wspólnoty to poważny krok, dlatego przygotowanie doń trwa zwykle kilka lat.

Każdy może poprosić o przyjęcie – nazywa się je ordynacją. Częścią przygotowawczego treningu są odosobnienia odbywające się w różnych krajach min. w Anglii w ośrodku Padmaloka (dla mężczyzn) i Tiratnaloka (dla kobiet) oraz w Niemczech. W tej chwili ponad tysiąc osób na całym świecie poprosiło o przyjęcie do Wspólnoty i przygotowuje się do tego.

Decyzja o ordynacji spoczywa w rękach doświadczonych członków Wspólnoty prowadzących te odosobnienia oraz innych, znających osobę, która poprosiła o ordynację. Nikomu nigdy nie odmawia się ordynacji, co najwyżej wskazuje, że ktoś nie jest jeszcze do niej gotów. Ordynacja to krok wymagający znajomości samego siebie, jak i pewnego doświadczenia buddyzmu, Wspólnoty i przyjaźni z jej członkami. Samą ordynację przeprowadza doświadczony, starszy stażem członek Wspólnoty, w tym przypadku zwany preceptorem. Odbywa się ona na specjalnym odosobnieniu ordynacyjnym.

W 2010 roku  Wspólnoty liczyła ok. 1770 członków w kilkudziesięciu krajach, mężczyzn oraz kobiet.

One thought on “Wspólnota Buddyjska Triratna

  1. Pingback: Tajemniczy Świat - SLAJDY | Wspólnota Buddyjska Triratna

Comments are closed.