Ruch buddyjski

Przyjaciele Zachodniej Wspólnota Buddyjskiej to buddyjski ruch założony w 1967 roku w Londynie. Stara się on stworzyć warunki dla efektywnej praktyki Buddyzmu we współczesnym świecie. Wykształcił prężną tradycję i instytucje, w których jest miejsce na różne style życia.

Subpages