Współzależne powstawanie

“Dwanaście ogniw – współzależne powstawanie” (Sangharakszita)Sangharakshita

Buddyjska doktryna współzależnego powstawania: pratitya-samutpada (sanskryt), paticcasamuppāda (pali),

Tekst dostępny na stronie buddyzm.edu.pl:

http://www.buddyzm.edu.pl/biblioteczka/ogniwa/0.html