Studiowanie

Studiowanie buddyzmu

„O, Kalamowie, nie zawierzajcie przekazom, tradycji lub plotkom. Nie zdawajcie się bezkrytycznie na autorytet, jaki przypisuje się tekstom religijnym, nie kierujcie się wyłącznie logiką, nie wyciągajcie pochopnie wniosków, nie zapuszczajcie się w gąszcz domysłów i spekulacji: czy jest tak, czy może inaczej, ani nie podążajcie ślepo za kimś, dlatego że mieni się on waszym nauczycielem.

„Lecz jeśli – o, Kalamowie – wiecie z własnego doświadczenia, że pewne rzeczy są dla was niedobre, nie służą wam, są niewłaściwe, wtedy wyrzeknijcie się ich … a kiedy wiecie, że pewne rzeczy są dla was dobre i służą wam i że mądrzy ludzie, też tak uważają, wtedy je przyjmijcie i podążajcie za nimi.”

Budda (Kalama Sutta, Anguttara Nikaja)

Ścieżka buddyjska wymaga od swych adeptów myślenia i zrozumienia, tak więc studiowanie nauk buddyjskich, jak i  refleksja nad nimi są ważne dla „Przyjaciół” na wszystkich poziomach praktyki.

Ażeby Dharma, czyli nauki Buddy, mogły zaprowadzić nas do Oświecenia, według tradycji buddyjskiej musimy robić trzy rzeczy: słuchać ich, zastanawiać się nad ich treścią oraz medytować nad nimi.

Po pierwsze powinniśmy wiedzieć, czego buddyzm właściwie naucza. Radykalny światopogląd Buddy odbija się w medytacji i innych buddyjskich praktykach. Buddyjskie nauki prowokują, inspirują i odsłaniają niepowtarzalną wizję stojących przed nami możliwości, jednak często ich znaczenie staje się jasne dopiero w trakcie interpretacji i dyskusji. Poprzez wykłady, kursy oraz studiowanie w grupach w ośrodkach „Przyjaciół” nadarza się sposobność, by usłyszeć Dharmę w takiej formie i zobaczyć, jak się ona ma do naszego życia. Niektóre ośrodki prowadzą też księgarnie sprzedające książki o buddyzmie.

Po drugie, refleksja – samemu lub z innymi. Studiowanie w grupach to okazja, by rozjaśnić niezrozumiałe kwestie, podzielić się doświadczeniem z innymi i uczyć się od nich.

Część praktykujących z „Przyjaciółmi” studiowała buddyzm dogłębnie; napisane przez Sangharakszitę książki wniosły znaczący wkład w rozwój buddyzmu na Wschodzie i Zachodzie; niektórzy członkowie Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej są nauczycielami akademickimi w Europie i USA ze specjalizacją w dziedzinie buddyzmu. Akademickim i nieakademickim studentom i nauczycielom buddyzmu nie wystarczy jednak wiedza o tym, jak został on ujęty na Wschodzie. Ich zadaniem jest tworzyć pomosty między buddyzmem, a naszą własną kulturą, tak by mógł się on przyjąć na rodzimej glebie. Według Sangharakszity niezbędne jest krytyczne i historyczne spojrzenie na buddyzm – zaleca on w tym celu posługiwanie się komentarzami do pism buddyjskich, włącznie z tymi najnowszymi,  korzystanie z odkryć uczonych, a nawet literatury porównawczej.

Trzeci etap, to medytacja nad Dharmą. W buddyzmie pełne zrozumienie to takie, które powoduje transformację całej naszej istoty. Dlatego studiowanie buddyzmu na odosobnieniach czy seminariach często łączy się z medytacją.

Książki i teksty o buddyzmie (po polsku i angielsku).