Czyniąc dobro…

W poprzednim tygodniu rozważaliśmy  jakie praktyczne kroki możemy podjąć aby ograniczyć wyrządzanie krzywdy. Rozmawialiśmy o tym, że wyrządzanie krzywdy nie tylko związane jest z odbieraniem zycia  czy też przynoszeniem cierpienia ale również z przeszkadzaniem drugiemu człowiekowi w jego rozwoju. Można powiedzieć, ze tak na prawdę nie wiele osób jest w stanie mądrze i skutecznie pomóc drugiemu człowiekowi w jego rozwoju. Naszą więc aspiracją powinna być tolerancja i szacunek dla czyjejś indywidualności oraz nie przeszkadzanie w czyimś wysiłku na ścieżce rozwoju.

Abyśmy mogli się na prawdę  rozwijać powinniśmy włożyć wysiłek w kultywowanie pozytywnych aspektów praktykowanych wskazówek.

Nie wystarczy jednak powstrzymywać się od negatywnego działania. Abyśmy mogli się na prawdę  rozwijać powinniśmy włożyć wysiłek w kultywowanie pozytywnych aspektów praktykowanych wskazówek.

Podstawową buddyjską praktyką jest tutaj metta bhavana. Metta oznacza, że potrafimy odnosić się do świata i ludzi z uczuciem przyjaźni, ciepła, dobroci bez względu na to jak świat i ludzie odnoszą się do nas.

Wszyscy znamy zasady tej praktyki w medytacji. Pomyślmy więc może o konsekwencjach praktyki metta w codziennym życiu.

Metta podstawowym uczuciem duchowym
Moglibyśmy pokusić się o stwierdzenie, ze metta jest podstawowym uczuciem duchowym, podstawowym stanem serca i umysłu. Jeżeli jesteśmy nią przepełnieni to nasze akcje będą wypływały z jak najpozytywniejszych pobudek oraz będą one naturalnie pozytywne i etyczne. Będą one przyczyniały się do polepszenia jakości życia zarówno naszego własnego jak i otaczających nas osób.

W codziennym życiu koncentrujmy się na tym, co pozytywne
Jednakże jak wszyscy dobrze wiemy osiągniecie takiego stanu nie przychodzi nam łatwo. Oczywiście nie mówimy tutaj o perfekcjonizmie, nie o to nam chodzi. Jakby nie było to są refleksje nad praktyką. Krok po kroku idziemy w stronę obranego celu. Naszym wyzwaniem jest to aby nie unikać trudnych sytuacji i nie zapominać o osobach, które nie wiele dla nas znaczą lub wręcz są trudne. Naszym zadaniem jest pogłębianie świadomości, ze uczucie bycia zaakceptowanym, kochanym jest głęboko ważnym dla człowieka. W praktycznym, pozytywnym wymiarze tego wskazania możemy  wiec pamiętać aby koncentrować się na pozytywnych cechach naszych przyjaciół, bliskich, znajomych, wyrażając nasza wdzięczność, podziw, szacunek wtedy kiedy jest to tylko możliwe. W stosunku do osób nam mniej znajomych możemy zawsze zachować życzliwość, grzeczność i uprzejmość. Możemy i powinniśmy być dumni ze swoich dobrych manier.

Cieszmy się sukcesami i powodzeniem, tym, co pozytywne w innych (przyjaźń, sangha)
Owa praktyka doceniania drugiej osoby, zauważania pozytywnych aspektów jej życia oraz dodawania otuchy w trudnych momentach jest podwaliną budowania przyjaźni, a szczególnie budowania więzów przyjaźni duchowej w sandze. Wyrażanie radości i podziwu dla wszystkiego co pozytywne w działaniach naszych przyjaciół (a jak dobrze wiemy czasami aż nas przysłowiowy język swędzi aby kogoś skrytykować) to ważna praktyka buddyjska. Wielu z nas doświadcza braku samoposzanowania, akceptacji lub wręcz nienawiści w stosunku do samego siebie. W takim klimacie jest nam trudniej wierzyć we własne siły,  jak i przyjąć słowa pochwały i podziwu dla naszej osoby. Ważną więc funkcją sanghi jest tworzenie atmosfery, w której czujemy, ze są ludzie, którzy rzeczywiście o nas pamiętają i szczerze nami się interesują, widząc nasze pozytywne strony. W takiej atmosferze z biegiem czasu zaczniemy dostrzegać swoje dobre cechy co skolei pozwoli nam zakceptować i pracować nad tymi ciemniejszymi stronami  naszego charakteru prowadząc do bardziej zbalansowanego i pozytywniejszego zycia. Moglibyśmy w tym momencie powiedzieć, ze komunikacja miedzy członkami sanghi powinna opierać się na przyjaźni, szacunku, wzajemnej inspiracji. Taka tez powinna panować atmosfera w ośrodku buddyjskim; atmosfera przyjaźni, spokoju, radości.

Sami budujemy swój świat
Praktyka pierwszej wskazówki  wiąże się również z dzieleniem się naszą inspiracją i pozytywnością z innym ludźmi. Jednakże aby to odniosło skutek sami musimy czuć się szczerze  zainspirowani a nasza pozytywna energia powinna wypływać z prawdziwego źródła. W innym wypadku będziemy tylko powtarzali słowa i idee. Dzieląc się nasza pozytywna energia z innymi zwiększamy szanse, że natchniemy inspiracją innych i w ten sposób „cegiełka po cegiełce budujemy swój świat”.

Właściwy rodzaj wysiłku
Metta jest cecha duchowa, która powinniśmy nauczyć się kultywować. W tradycji buddyjskiej mówi się o odpowiednim, właściwym rodzaju wysiłku jaki wkładamy w kultywowanie naszych pozytywnych stanów umysłu.

Zgodnie z tradycyjną nauką buddyjską możemy więc:
1 Zapobiegać powstawaniu negatywnych stanów umysłu
2 Usuwać już powstałe negatywne stany umysłu
3 Stwarzać warunki ku powstawaniu pozytywnych stanów umysłu
4 Kultywować już obecne pozytywne stany

Metta Sutta (Sutta Dobroci, Ścieżka nieograniczonej miłości do wszystkich istot)

Wykłady o metcie:

Vajratara: Metta, miłość i Czesław Miłosz:

Paramaszanti: O metcie (rozwijaniu życzliwości) i medytacji metta bhawana:

http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1879

One thought on “Czyniąc dobro…

  1. Pingback: Czym jest etyka buddyjska? | Przyjaciele Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej

Comments are closed.